ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS

ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS
Çelik, Betonarme ve Ahşap Yapılar için Yangına Dayanıklı Boya

Yapıların yangından korunması için geliştirilmiştir, genleşerek yangın yalıtımı sağlayan intumesan yapıda yangın geciktirici, su bazlı boyadır. Sürülerek

uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturur. Mükemmel alev geciktirici özelliğe sahiptir, yangın anında kimyasal reaksiyona girerek şişer ve

yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller. Su buharı geçirgendir. Bu özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin nefes almasını engellemez.

Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: •Renk: Beyaz veya istenen renklerde •Yoğunluk: 1,15±0,05 kg/lt •Katı Madde (ağırlıkça): %60 ± %2 •PH: 7-9 •Kuruma Süresi:

6 saat •Uygulama sıcaklığı: +5°C üstünde •Çekme mukavemeti: + 23°C’de 2 N/mm •Yangına Dayanım Sınıflandırması: TÜRKAK tarafından

akredite olan TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik laboratuvar Müdürlüğü tarafından TS EN 13501-2:2016 Yapı mamulleri ve yapı elemanları

- Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

standardına göre yapılan muayene ve deneylerde 20.04.2017 tarih/339190/04-17 nolu muayene ve deney rapor sonucuna göre TS EN 13381-8:2013

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanımına Katkısının Tayini İçin Deney Yöntemi - Bölüm 8:Çelik Elemanlara Uygulanmış Reaktif Koruma deney

metoduna göre gerçekleştirilen testlerde yangına dayanım sınıflandırması R15-R20-R30-R45-R60-R90 olarak elde edilmiştir.

TSE YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE DENEYİ SONUCUNA GÖRE;

Ana Katman boya (kabaran boya): ISONEM ANTIFIRE PAINT PUS

Son Kat boya (top coat): ISONEM ANTIFIRE PAINT

Çelik Sınıfı: S275JR

Nominal Koruma Kalınlığı: 1,5 mm, Koruma şekli: tüm çevre

İzin Verilen Kesit Faktör Aralığı: 71m-1≤Am≤453 m-1

Çelik sınıfları: EN 10025-1’ de belirtilen sınıflar için geçerlidir (S185 dışında). E sınıf çelikler için kullanılamaz. Sonuçlar yapma kesitler için de geçerlidir.

Maksimum kiriş derinliği: 600 mm

Maruz kalan taraflar: 3 ve 4 taraftan maruz kalma.

Dizayn Çelik Sıcaklıkları: 350°C≤Qa≤750°C

Yangın Dayanım Sınıfları: R15-R20-R30-R45-R60-R90

ÜRÜN BELGELERİ
Aleve 180 Dakika Dayanım Test Raporu

Aleve 180 Dakika Dayanım Test Raporu2

CE BELGESİ
ISO BELGESİ

RENK KARTELASI(Çözünürlük ve ışık farklılıklarından dolayı renk tonları değişiklik gösterebilir)

TSE BELGESİ

TSE MUAYENE VE DENEY RAPORU

TSE MUAYENE VE DENEY RAPORU


KULLANIM ALANLARI:

•Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç ve dış yüzeylerde

•Beton, Ahşap ve Çelik Yapılarda

•Çatılarda, Yangın merdivenlerinde
•Yanmazlık istenen tüm mekânlarda

•Okul, kreş, hastane, tiyatro ve sinema salonlarında

•Alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda

•Bacalarda

•Termik santral ve endüstriyel yapılarda, fabrikalarda

•Askeri tesislerde

Uygulama Şekli
YÜZEY HAZIRLIĞI: Uygulamadan önce yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir.

Kullanmadan önce homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ: Fırça, rulo yada uygun bir püskürtücüyle yapılabilir. Uygulama yapılmadan önce yüzeye uygun bir astar uygulanır. Daha sonra astar

kurumaya bırakılır. Astardan sonra hazırlanan yüzeye iki kat halinde 4 saat arayla sulandırmadan uygulama yapılır ve boya işlemi bitirilir. Dış mekan

uygulamalarında ISONEM ANTIFIRE PAINT koruyucu son kat olarak fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile 0,3-0,5 kg/m² sarfiyatla uygulanır.

Sarfiyat ve Öneri
AMBALAJ: 18 kg PE kova

SARFİYAT: Yüzeye, malzeme kalınlığına ve istenilen yangın geciktirme direnç süresine bağlı olarak yaklaşık 1-1,5 kg/ m².

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay.

GÜVENLİK: Uygulama esnasında, iş ve işçi salığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş

malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı,

yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği

yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır


ISONEM ANTI FIRE PAINT PLUS

Bu Ürüne Bakan Bunlara da Baktı